Senin ben demekliğin ma’nide usul değil
Bir kapı kullarına şaşı bakmak yol değil

Sen sana yarar isen bu sözden duyar isen
Nereye bakar isen demegil sen ol değil

Yetmiş iki milletin hem ma’şuku oldurur
Aşıkı ma’şukundan ayırmaklık fal değil

Küfrünü atar iken imanın vurma sakın
Hırs bizimle düşmandır bilişlidir il değil

İşbu sözden bir haber muhtasardır muhtasar
Et bir eri ihtiyar kahıtlıktan bol değil

Beşe bu kuş dilidir bunu Süleyman bilir
Sana derim ey hoca bu dil tehi dil değil

Sağa sola bakmadan hoş söyler Taptuk Yunus
Ol gerçeğe aşıklar külli sağdır sol değil

Yazar

deniz

PAYLAS