Sen canından geçmedin canan arzu kılarsın
Belden zünnar kesmedin iman arzu kılarsın
Men arefe nefsehu dersin evet değilsin
Melaik’ten yukarı seyran arzu kılarsın
Tıfl-i nar-reste iken eteğin at edinip
Ele çevgan almadın meydan arzu kılarsın
Bilemedin sen seni sadefte ne cevhersin
Mısr’a sultan olmadın Ken’an arzu kılarsın
Yunus imdi her derde Eyyup gibi sabreyle
Derde katlanamazsın derman arzu kılarsın

Yazar

deniz

PAYLAS