Sen bu cihan mülkünü kaftan kafa tuttun tut
Ye bu alem malını oynayıban uttun tut
Süleyman’ın tahtına şad olup oturdun bil
Dev’e periye düpdüz hükümleri ettin tut
Fir’avun’ın haznesin Nuşirevan genc’iyle
Karun malına katıp sen malına kattın tut
Bu dünya bir lokmadır ağzında çiğnenmiş bil
Çiğnenmişe ne tutmak ha sen onu yuttun tut
Ömrün senin ok gibi yay içinde dopdolu
Dolmuş oka ne durmak ha sen onu attın tut
Herbir nefes ki gelir keseden ömr eksilir
Çün kese ortalandı sen onu tükettin tut
Çün denize garkoldun boğazına geldi su
Deli gibi talbınma ey biçare battın tut
Yüzyıllar hoşluk ile ömrün olursa Yunus
Son-ucu bir nefestir geç ondan da üttün tut

Yazar

deniz

PAYLAS