Beni bunda veribiyen bilirim ne işe geldim
Kararım yok bu dünyada giderim yumuşa geldim

Dünyaya çok gelip gittim erenler etegin tuttum
Kudret ününü işittim kaynayuban cuşa geldim

Sert söz ile gönül yıktım od oldum canları yaktım
Sırrımı aleme çaktım bu halka temaşa geldim

Ben oldum İdris-i terzi Şit olduk dokudum bezi
Davut’un görklü avazı ah edip nalişe geldim

Aşık oldum şoy yüze nisar oldum bal ağıza
Nazar kıldım kara göze siyah olup kaşa geldim

Musa oldum Tur’a vardım koç olup kurbana geldim
Ali olup kılıç saldım meydana güreşe geldim

Deniz kenarında ova kuyuya işleyen kova
İsa ağzında ki dua oluban ben işe geldim

Ay olup aleme doğdum bulut olup göğe ağdım
Yağmur olup yere yağdım nur olup güneşe geldim

Kal-ü kilden geçenlere yolda gözün açanlara
Anlayuban seçenlere vaka olup düşe geldim

Benim dertliler dermanı benim ol marifet kanı
Benim Musa-i İmran’ı Tur dağından aşa geldim

Yolum sana oldu durak sebakın söyleyendir Hakk
Yunus Emre dilinde Hak olup dile düşe geldim

***

Yunus Emre – Ali Çiçekli, Divan ve Risalat-al
Nushiyya’dan Seçmeler, May Yayınları, Genel Kültür
Kitapları 11, Edebiyat Dizisi 9, Birinci Basım
Nisan 1971, s.135’de eser şu şekilde aktarılıyor

Beni bunda veribiyen
Bilir ben ne işe geldim
Kararım yok bu dünyada
Giderim yumuşa geldim

Aşık oldum şol ay yüze
Nisar oldum bal ağıza
Nazar kıldım kara göze
Siyah olup kaşa geldim

Ay oldum aleme doğdum
Bulut oldum göğe ağdım
Yağmur olup yere yağdım
Nur oldum güneşe geldim

Yolum sana oldu durak
Sabahın söyleyen dudak
Yunus Emre dilinde Hak
Olup dile düşe geldim

Yazar

deniz

PAYLAS