Ben dervişim diyene
Bir ün edesim gelir
Seğirdüden sesine
Varıp yetesim gelir

Sırat kaldın incedir
Kılıçtan keskincedir
Varıp anın üstüne
Evler yapasım gelir

Altında Gayya vardır
İçi nar ile pürdür
Varuban ol gölgede
Biraz yatasım gelir

Oda gölge dediğ(i)me
Ta’n eylemem hocalar
Hatırınız hoş olsun
Biraz yanasım gelir

Ben günahımca yanam
Rahmet suyuyla yunam
İki kanad takmam
Biraz uçasım gelir

Derviş Yunus bu sözü
Eğri büğrü söyleme
Seni sigaya çeker
Bir Molla Kasım gelir

Yazar

deniz

PAYLAS