Ben dervişim diyen kişi
İşbu yola dar gerekmez
Derviş olan kişilerin
Gönlü gendir dar gerekmez

Derviş gönülsüz gerektir
Söğene dilsiz gerektir
Döğene elsiz gerektir
Halka beraber gerekmez

Halka benzetmeye işin
Süre gönlünden teşvişin
Yüzbini birdir dervişin
Arada ağyar gerekmez

Derviş olan kişilerin
Miskinliktir sermayesi
Miskinlikten özge bize
Mal ü mülk ü şar gerekmez

Yunus sen gördün bir eri
Artırma gördüğün biri
Şudur budur deyübeni
Derviş tarümar gerekmez

Yazar

deniz

PAYLAS