Ben bu ile garip geldim ben bu ilden bizarım
Bu tutsaklık tuzağın demi geldi üzerim
Çünkü ben bunda geldim ben onu bunda buldum
Mansur’um dar’a geldim uş kül oldum tozarım
Çün aşkın kitabını okudum tahsil ettim
Ne hacet ki karayı ak üstüne yazarım
Bir çeşmeden sızan su acı tatlı olmaya
Edebdir bize yermek bir lüleden sızarım
Yetmiş iki millete suçum budur hak dedim
Korku hıyanetedir ya ben niçin kızarım
Şeriat oğlanları nice yol ede bize
Hakikat deryasında bahri oldum yüzerim
Yunus bu kuş dilidir bunu Süleyman bilir
Gerçek aşık bu yolda ne kılasın sezerim

***

Abdülbaki Gölpınarlı – 100 Şair 1000 Şiir
Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi (Tasavvufi – Zühdi
Edebiyat, Melami – Hamzavi Halk Edebiyatı
Alevi – Bektaşi Halk Edebiyatı), Milliyet
Yayınları Türk Klasikleri Dizisi: 7
Birinci Cilt, Baha Matbaası, Ocak – 1972
s.58-59’da eser şu şekilde aktarılmaktadır

Bu ile garip geldim ben bu ilden bezerim
Bu tutsaklık tuzağın demi geldi üzerim

Çünki ben bunda geldim ben anı bunda buldum
Mansur’um dara geldim uş kül oldum tozarım

Çün aşkı kitabını okudum hasıl ettim
Ne hacet kim karayı ak üstüne yazarım

Dört kitabın ma’nisi bellidir bir elifte
Bi dedirmegil bana ben bu yoldan azarım

Bir çeşmeden sızan su acı tatlı olmaya
Edeptir bize yermek bir lüleden sızarım

Yetmiş iki millete suçum budur hak dedim
Korku hıyanetedir ya ben niçin kızarım

Şeriat oğlanları nice yol ede bize
Hakikat deryasında bahri oldum yüzerim

Dost bana gelsin demiş benim kaydımı yemiş
Ben yüzüm karasından teberrükler düzerim

Yunus bu kuş dilidir bunu Süleyman bilir
Gerçek aşık bu yolda ne kılasın sezerim

Yazar

deniz

PAYLAS