Aşksızlara verme öğüt
Öğüdünden alır değil
Aşksız adam hayvan olur
Hayvan öğüt bilir değil

Boz yapalak devlengice
Emek yeme erte gece
Onun işi gözsebektir
Salıp ördek alır değil

Şah balaban şahin doğan
Zehi öğmüş onu öğen
Doğan zayıf olurısa
Doğanlıktan kalır değil

Kara taşa su koyarsan
Elli yıl ıslatırısan
Hemen taş gene bayağı
Hünerli taş olur değil

Yunus olma cahillerden
Irak olma ehillerden
Cahil ne var mü’min ise
Cahillikten kalır değil

Yazar

deniz

PAYLAS