Aşkın od’u düştü cana eritti yürek yağını
Kesti hevasetin kökün od’a yandırdı bağını
Her kim bizi yerer ise Hak dileğin versin ona
Vurmaklığa kastedenin düşem öpem ayağını
Kim bize taş atarısa güller nisar olsun ona
Çırağıma kastedenin Hak yandırsın çırağını
Gel imdi ey miskin Yunus hevaseti elden bırak
Çalabım ruz’eyle bize kanaatin bıçağını

Yazar

deniz

PAYLAS