Aşkın aldı beni benden
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni

Aşkın aşıklar öldürür
Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni

Aşkın şarabından içem
Mecnun olup dağa düşem
Sensin dün -ü gün endişem
Bana seni gerek seni

Sofilere sohbet gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara leyli gerek
Bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler
Külüm göğe savuralar
Toprağım anda çağıra
Bana seni gerek seni

Cennet cennet dedikleri
Birkaç melek birkaç huri
İsteyene ver onları
Bana seni gerek seni

Yunus’tur benim adım
Gün geçtikçe artar derdim
İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni

***

Halk Şiiri Antolojisi – Prof. Dr. Şükrü Elçin
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 1008, Gençlik ve Halk
Kitapları Dizisi: 39, Başbakanlık Basımevi
Birinci Baskı, Ankara – 1988, s.3’de
eser şu şekilde aktarılmaktadır

Işkın aldı benden beni bana seni gerek seni
Ben yanaram düni güni bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinürem ne yokluğa yirinürem
Işkun ile avınuram bana seni gerek seni

Işkun aşıklar öldürür ışk denizine taldurur
Tecelliyile toldurur bana seni gerek seni

Işkun şarabından içem Mecnun olup tağa düşem
Sensin dün ü gün endişem bana seni gerek seni

Sufilere sohbet gerek ahilere ahret gerek
Mecnun’lara Leyli gerek bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler külüm göğe savuralar
Toprağum anda çağıra bana seni gerek seni

Yunus’durur benüm adum gün geldükçe artar odum
İki cihanda maksudum bana seni gerek seni

Yazar

deniz

PAYLAS