Aşk ile gelen erenler
İçer ağıyı nuş eder
Topuğa çıkmayan sular
Deniz ile savaş eder

Kolmaşa verdik sözünü
Söz ile döktük yüzünü
Yaban canavarı gibi
Bilenler ondan şeş eder

Bu sohbete gelmeyenler
Hak nefesi almayanlar
Sürün onu burdan gitsin
Durur ise çok iş eder

Dağ ne kadar yüksek ise
Yol onun üstünden aşar
Yunus Emre’m yolsuzlara
Yol gösterdi ve hoş eder

***

Abdülbaki Gölpınarlı – 100 Şair 1000 Şiir
Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi (Tasavvufi – Zühdi
Edebiyat, Melami – Hamzavi Halk Edebiyatı
Alevi – Bektaşi Halk Edebiyatı), Milliyet
Yayınları Türk Klasikleri Dizisi: 7
Birinci Cilt, Baha Matbaası, Ocak – 1972
s.47’de eser şu şekilde aktarılmaktadır

Aşk ile gelen erenler içer ağuyu nuş eder
Topuğa çıkmayan sular deniz ile savaş eder

Biz bu yoldan üşenmedik erenlerden usanmadık
Kimseyi yavuz sanmadık her ne eder kolmaş eder

Kolmaşa verdik sözünü söz ile döktük yüzünü
Yaban canavarı gibi bilenler ondan şeş eder

Bu sohbete gelmeyenler Hak nefesi almayanlar
Sürün onu bundan gitsin durur ise çok iş eder

Cahildir ma’niden almaz oturur kararı gelmez
Öleceğini hiç sanmaz yüz bin yıllık teşviş eder

Dağ ne kadar yüksek olsa yol onun üstünden aşar
Yunus Emre’m yolsuzlara yol gösterdi vü hoş eder

Yazar

deniz

PAYLAS