Aşk imamdır bize gönül cemaat
Kıblemiz dost yüzü daimdir salat
Dost yüzün görücek şirk yağmalandı
Onun çün kapıda kaldı şeriat
Gönül secde kılar dost mihrabında
Yüzbin yere vurup kılar münacat
Şer’at aydur sakın şartı bırakma
Şart o kişiye ki ede hıyanet
Derildi beşimiz bir vakte geldi
Beşi bir eyleyip kim kıla taat
Biz kimse dinine hilaf demeziz
Din tamam olıcak doğar muhabbet

Yazar

deniz

PAYLAS