Arifler ortasında sufilik satmayalar
Çün sufiye ihlas oldu aşka riya katmayalar
Ya gel bildiğinden ayıt yahut bilenlerden işit
Teslimin ucunu tutup hiç sözü uzatmayalar
Mumsuz baldır şeriat tortsuz yağdır tarikat
Dost için balı yağa ne için katmayalar
Kıymetin duyarısan neye değer iş bu dem
Erenlerin manasın bilmeze satmayalar
Miskin Adem yanıldı uçmakta buğday yedi
İşi Hak’tan bilenler şeytandan tutmayalar
Şirin hulklar eylegil tatlı sözler söylegil
Sohbetlerde Yunus’u hergiz unutmayalar

Yazar

deniz

PAYLAS