Anmaz mısın şol günü sen
Gözün nesne görmez ola
Düşe suretin toprağa
Dilin haber vermez ola

Çün azrail ine tuta
Assı kılmaz ana ata
Kimse doymaz o heybete
Halktan medet ermez ola

Oğlan gider danışmana
Saladur dosta düşmana
Sonra gelmek peşimana
Sana assı kılmaz ola

Evvel gele şol yuyucu
Ardından şol su koyucu
İletip kefen sarıcı
Bunlar halin bilmez ola

Ağaç ata bindireler
Sinden yana göndereler
Yer altına indireler
Kimse artık görmez ola

Üç güne dek oturalar
Hep işini bitireler
O dem dile getireler
Artık kimse anmaz ola

Yunus miskin bu öğüdü
Sen sana versen yeğ idi
Bu şimdiki mahlukata
Öğüt assı kılmaz ola

Yazar

deniz

PAYLAS