Andan beri yöneldim
Dost ile bile geldim
Pes bu aleme çıktım
Bir aceb hale geldim

Ol dost açtı gözümü
Gösterdi kendözümü
Gönlümdeki razımı
Söyledim dile geldim

Gör ne yuvadan uçtum
Bu halka razım açtım
Aşk tuzağına düştüm
Tutuldum ele geldim

Tuzağa düşen gülmez
Aşıklar rahat olmaz
Söylerim dilim bilmez
Bir aceb ile geldim

Ben bunda geldim bu dem
Geri ilime gidem
Sanma ki bunda beni
Altına mala geldim

Ne haldeyim ne bilem
Tuzaktayım ne gülem
Bir garibce bülbülem
Ötmeğe güle geldim

Yine Yunus’a sordum
Aydur Hak nurun gördüm
İlkyaz güneşi gibi
Mevc urup doğa geldim

Yazar

deniz

PAYLAS