Sensin kerim sensin rahim
Allah sana sundum elim
Senden artık yoktur em’im
Allah sana sundum elim

Ecel geldi vade erdi
Bu ömrün kadehi doldu
Kimdir ki içmeden kaldı
Allah sana sundum elim

Gözlerim göğe süzüldü
Canım göğüsten üzüldü
Dilim tetiği bozuldu
Allah sana sundum elim

Uş biçildi kefen donum
Hazrete yöneldim yönüm
Acep nice ola halim
Allah sana sundum elim

Vurdular suyum ılıdı
Kavım – kardaş cümle geldi
Esen kalsın kavım – kardaş
Allah sana sundum elim

Geldi salacam sarılır
Dört yana sala verilir
El namazıma derilir
Allah sana sundum elim

Çün cenazeden şeştiler
Üstüme toprak eştiler
Hep koyubanı kaçtılar
Allah sana sundum elim

Yunus tap uzatma sözü
Allahına tutgıl yüzü
Didardan ayırma bizi
Allah sana sundum elim

Yazar

deniz

PAYLAS