Canım kurban senin yoluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Şefaat eyle sen kemter kuluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Mümin olanların çoktur cefası
Ahirette olur zevk u safası
On sekiz bin alemin Mustafa’sı
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyran eyliyen
Kürsü’nün üstünde cevlan eyliyen
Mi’racında ümmetini diliyen
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Ol çariyar anın gökçek yaridir
Anı seven günahlardan beridir
Onsekiz bin alemin serveridir
Adı güzel keldi güzel Muhammed

Sen hak peygambersin şeksiz gümansız
Sana uymıyanlar gider imansız
Aşık Yunus n’eyler dünyayı sensiz
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Yazar

deniz

PAYLAS