Acep şu yerde var m’ola
Şöyle garip bencileyin
Bağrı başlı gözü yaşlı
Şöyle garip bencileyin

Gezdim Rum ile Şam’ı
Yukarı illeri kamu
Çok istedim bulamadım
Şöyle garip bencileyin

Kimseler garip olmasın
Hasret odına yanmasın
Hocam kimseler kalmasın
Şöyle garip bencileyin

Söyler dilim ağlar gözüm
Gariplere göynür özüm
Meğer ki gökte yıldızım
Şöyle garip bencileyin

Nice bu dert ile yanam
Ecel ere bir gün ölem
Meğer ki sinimde bulam
Şöyle garip bencileyin

Bir garip ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin

Hey Emrem Yunus biçare
Bulunmaz derdine çare
Var imdi gez şardan şare
Şöyle garip bencileyin

***

İzahlı Halk Şiiri Antolojisi, Türk Edebiyatı
Antolojileri: 4, Pertev Naili Boratav
(Ankara Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi
Doçentlerinden) ve Halil Vedat Fıratlı (Maarif
Vekilliği Müfettişlerinden), Ankara 1943 Maarif
Matbaası, Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğünün
17 – XI – 1942 tarihli ve 83/10105 sayılı
emriyle birinci defa olarak 10.000 sayı basılan
seri, s.25-26’da eser şu şekilde aktarılmaktadır

Acep şu yerde varm’ola
Şöyle garip bencileyin
Bağrı başlı gözü yaşlı
Şöyle garip bencileyin

Gezdim Urum ile Şam’ı
Yukarı – İlleri kamu
Çok istedim bulamadım
Şöyle garip bencileyin

Bendeler garip olmasın
Firkat oduna yanmasın
Hocam kimseler kalmasın
Şöyle garip bencileyin

Bir garip ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin

Söyler dilim ağlar gözüm
Gariplere göynür özüm
Meğer ki gökte yıldızım
Ola garip bencileyin

Nice bu derd ile yanam
Ecel ere bir gün ölem
Meğer ki sinimde bulam
Şöyle garip bencileyin

Hey Emrem Yunus biçare
Bulunmaz derdine çare
Var imdi gez şardan şara
İste garip bencileyin

Yazar

deniz

PAYLAS