Ab-ı hayatın çeşmesi aşıkların visalidir
Sohbeti aşk ile eder susamışları yakmağa
Aşık mı derim ben ona Tanrının Uçmak’ın seve
Uçmak hod bir tuzakdurur eblehler canın tutmağa
Aşık olan miskin olur Hak yoluna teslim olur
Her ne dersen boyun tutar çare yok gönül yıkmağa
Bildik gelenler geçtiler gördük konanlar göçtüler
Aşk şarabın içen canlar uymaz göçmeğe konmağa
Tutulmadı Yunus canı geçti tamudan uçmağı
Yola düşüp dosta gider ol aslına uyakmağa

Yazar

deniz

PAYLAS