Türkü Sözü

Göçerdim haziranın beşine
Kara çadır kaplanırdı başına
Onuncu ayda karı çeken döşüne
Yurtların poyraza bakar Dilkolu

Yel estikçe ardıçların bükülür
Poyrazından hep çadırlar yıkılır
Koyun kuzu hep sulağına dökülür
Her yanın sulaktır Dilkolu

Üç halaka yan yana konardık
İkindinde kır atlara binerdik
Yetmiş gün durur da geri enerdik
Şimdi yurtlar issiz bekler Dilkolu

Şafağınan Topakdaş’a çıkardım
Silerine yörebine bakardım
Goyunu da Ganakçı’ya dökerdim
Ben de enginlerde kaldım Dilkolu

Guzuları Gabak Tepe’ye sürerdim
Sarıçiçekleri koklar dererdim
Göçerken de ben dalaya uğradım
Yayla kuşuydum bilin Dilkolu

Benim de hükümlü anam vardı
Dört yıl oldu kemikleri eridi
Yedin nice şahbazları yiğidi
Bir gün de beni yersin Dilkolu
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI