Türkü Sözü

Yine gönül sevdi bir nazlı yari
Didesini süzer aşıka nisbet
Dediğim cananın ebrusu kara
Ufak tefek yürür güllüğe nisbet

Ol fitne bakışla kıyar canımı
Merhamet eylemez ah ü figanını
Size methedeyim nevcivanımı
Tatlı tatlı söyler bülbüle nisbet

Ziyade erzan derler Rumeli’ne
Mail oldum çıtıpıtı diline
Lahuri şal sarmış ince beline
Dökmüş şalvarını aşıka nisbet

İtaat-i nas için elinde ferman
Aradım bulamadım derdime derman
Ruy-i ahmer olmuş kadd-i hiraman
Adalet yörütür şeyhlere nisbet

Aşıka her ne söylese aldırı
Göründü gözüme beyaz baldırı
Girse kapudan padişahı kaldırı
Kendine kıymet vermiş cevhere nisbet

Şükri ya methettin ol nazlı yari
Demişsin aleme kara gözleri
Bugün gaip olmuş var ara yari
Görünmez insana şeytana nisbet
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI