Türkü Sözü

Yeni camide öyle de ezanı okundu
Satıların Ali'si gannı da gamalar sokdu

Gannı da gamalar ince de yılan dilimi
Öldürüvedile benim böyle Kaptan Ali'mi

Kaptan da Ali'm uykulardan uyandı
Sol böğrüne gannı da gama dayandı

Aman da aman Tepecik de gum gaynar
Satıların Ali'sinin gamasından gam damlar

Rasim Eriş Bodrum Satıoğlu. HAGEM'ce 13.02.1993'te yapılan saha araştırması sırasında Ahmet Çakır ve Abdurrahim Karademir tarafından derlenmiş 
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI