Türkü Sözü

Gönül kayfaltıya irtikap eder
Üzerinde şeker kaymak bulunmaz
Elli gündür perhiz altmışa gider
Allah’a şükür dedik doymak bulunmaz

Ala şafak herle karşıma geçer
Bıyık bulaşığı sakala saçar
İçeriz çorbayı vay çarnaçar
Şol düğüden gayri müştak bulunmaz

Çuvaldan tükendi gitti tarhana
Şimdi herle baba attı barhana
Ne diyesin boynunu hep sarhana
Peynir dedikleri durak bulunmaz

Bari yemlik madımalak bitmedi
Dişlerim çürüdü çiğdem tatmadı
Ispanağı yoğurt ile katmadı
İçinde zerrece sarmusak bulunmaz

Ezeli yer idim baklava börek
Başı buğulu nakışlı çörek
Üzüm hoşafı ister yanuktur yürek
Pirinç tutıyadır ahmak bulunmaz

Köfteye hasret gittim kar etti cana
Bir kez yüzün göre idim kaygana
Katmer kömbe küsmüş gelmez meydana
Hem kalındır ağız korkak bulunmaz

Dudağım yarıldı karnım gurular
Göynüm yahni baldırcanı arzular
Kuyruğu üç okkalık kalık kuzular
Çayırlı çemenli yaylak bulunmaz

Gel ey Fahri tekmil eyle destanı
Buğda ekmeği gitti bulunmaz hanı
Darı ekmeğini kesme Yaradan Gani
Ardından vurmaya tokmak bulunmaz
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI