Türkü Sözü

Yatıvermiş Gargalı’nın bayıra
Atıvermiş gollarını çayıra
Biz kimik de Mevlam bizi gayıra
Teslim ola gideyidin Osman’ım

Gurban olsun harmanıyın guşuna
İki martin atdı da getdi boşuna
Alıverdim mezerini garşıma
Galh gardaşım harmanına gidelim

Gargalı harmanı da bir böyük harman
Atları görünce galmadı derman
Devletten yazılmış vur emri ferman
Galh gardaşım harmanına gidelim

Yeğin olurdu Gargalı’nın elması
Yel esdikçe yer ediyo delmesi
Ne zorumuş goç yiğidin ölmesi
Galh gardaşım harmanına gidelim

Süpürdüğün harmanda yare mi galdı
Dohuma şalvarın ganınan doldu
Zalım atlılar da heybetli geldi
Galh gardaşım harmanına gidelim

Osman’ım da ince gayış guşanır
Üç dane martin de ona boşanır
Ceylan gibi Gargalı’ya döşenir
Galh gardaşım harmanına gidelim

Gargalı’yınan Gumluca’nın arası
Arasına kör dumanlar durası
Gama mıdır bıçah mıdır yarası
Galh gardaşım harmanına gidelim

Gargalı çeşmesi de bir böyük çeşme
Ağlayıp anam da derdimi deşme
Dört yanım çevirdi on yedi düşman
Gaval seslim Türk gözeli Osman’ım

Yatıvermiş Gargalı’nın bayıra
Atıvermiş gulaçgarın çayıra
Biz kimik de Mevlam bizi gayıra
Galh Osman’ım evimize gidelim

Siyir galesi de dirler siyir edene
Ağzı datlı hatırı hoş adama
Galh Osman’ım evimize gidelim
Galh aslanım evimize gidelim
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI