Türkü Sözü

Yarenler Turgut’dan haber soranlar
Aldı başdıyasın Anabolı’nın
Gazi beydir münkir gelmen yoldaşlar
Aldı başdıyasın Anabolı’nın

Kalkıbanı burnun önünden geçti
Şah’ın uhdesinden gemiler seçti
Ol gece ansızın üztüne düştü
Aldı başdıyasın Anabolı’nın

Andırıya deniz yüzün korurken
İl memleket benim deyip yürürken
Atlısı yayası şöyle dururken
Alda başdıyasın Anabolı’nın

Varıban kulesin top ile yıktı
Gaziler metrisin odlara yaktı
İçinden yedi bin yesiri çıktı
Aldı başdıyasın Anabolı’nın

Ali eydür günün günden yeg olsun
Bahadır imişsin yüzün ağ olsun
Gazi Hünkar sana mertebe versin
Aldı başdıyasın Anabolı’nın
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI