Türkü Sözü

Yoncalığa girdi goyun
Emmilerim etti oyun
Kalk gardaşım eve gidek
Kanlı elbiseni soyun

Yoncalığın cılga yolu
Gide gide kavuşuyor
Gardaşı vuran candarma
İlvanınan savuşuyor

Yoncalıkta çift çekili
Gaymakam bunun vekili
Gopa gopa vardıyıdım
Gana boyanmış kekili

Bacısının adı Emiş
Saatin gordonu gümüş
Oğlu ölesice müdür
İp dakın da sürün demiş

Bacısının adı Döndü
Bunu duyan alem yandı
Gardaşıma öldün demen
Yozunan Maraş’a indi

Bacısının adı Eşe
Yaşa babamoğlu yaşa
Candarmalar nişan almış
Ağzındaki altın dişe

Sabahınan sabahınan
Kayfe gelir tabağınan
Bacın gurban babamoğlu
Gucağında bebeğinen

Yoncalığın boz dumanı
Hökümet bilmez amanı
Gardaş göçünü yükletti
Ot biçimi ekin zamanı

Odasında yanar ışık
Sofrasında gümüş gaşşık
Tez gel Hacı beyim tez gel
Sağ yanımda çifte beşik
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI