Türkü Sözü

Şad olmak dilersen ey dil-i naşad
Farig ol cihanın feragatinden
Meclis-i devranda kalmadı bir tat
Sefer kılmak yeğdir ikametinden

Gel dinle bu pendi ey nur-ı didem
Bu sözü arifler demişti akdem
Kendi şerafetin bilmeyin adem
Ne bilsin gayrinin şerafetinden

İhlas ile Hakk’a olanlar bende
Emrahi anlardır aşk ile zinde
Eğer kabiliyyet yoğ ise sende
Ne faide şeyhin kerametinden
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI