Türkü Sözü

Gaynar gazan gapak dutmaz
Hayalın garşımdan getmez
İki tane var gayınım
Musa’mın yerini dutmaz

Gadanı alıyım Döndü
Bilirim ciğerin yandı
Senin ağan benim sunam
Yemen çöllerinde galdı

Gadanı alıyım garı
Farı deli gönlüm farı
Senin de oğlun varıdı
Fes gülgülü yağlık sarı

Hele oğlancığım hele
Gel ha çiftçelerim gel ha
Musa da Yemen’de galmış
Omar da yanında bile

Ağamın da gızı Meryem
Ne genden ediyon seyran
Musa Memmet orda galmış
Ben de etdim gara bayram

Gadanı alıyım cepken
Cepken gola dar geliyor
Çift gedip de tek gelmesi
Hepisinden zor geliyor

Su gıyında biter söğüt
Verseler de almam öğüt
Yemen’e (Bahçe’den) geden askerin
Hepisi de seçme yiğit

Heçildi gö(?)nüm heçildi
Taburlar ayrı seçildi
Yemen’e geden askerin
Donu sarıdan biçildi

Kahve de Yemen’de biter
Gına efil efil tüter
Goy verin de Musa’m gelsin
Zabidin ettiği yeter

Eşim der de bulanırım
Kalkar huğu dolanırım
Enere Musa’m gelirse
Heybe dakar dilenirim

Bahçe’nin de ardı dağlar
Yağlığını gıvrak bağlar
Goy verin de Musa’m gelsin
Yemen’de oturan ağalar

Bazar’ın da çifte yolu
Gede gede gavışıyor
Şöyle döndüm baktımıdı
İnce Musa’m savışıyor

Musa’m bana köynek verdi
Al da şunu galdır deyi
Borazanlar çalınıyor
Ladıf bize uysun deyi

Ağamın da adı Köse
Sağ yanında atlas kese
Evim malım feda olsun
Bedel versin Poyraz Köse
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI