Türkü Sözü

Çorağa gitmiş de elinde kazma
Ayşe gelin taze başında yazma
Sana diyom sana talihsiz anam
Mehmed’i bulaman boşuna gezme

Kahpe felek vurdu yardı başımı
Taş başında koydu tatlı aşımı
Sana diyom sana bey babam Hasan
Elimden aldırdım yiğit eşimi

Bu yıl tarlasında bostan ekili
Çorak olmuş Mehmet’imin kekili
Hele açın ben yüzünü göreyim
Kara kekil omuzunda dökülü

Zalim motor acı düdük çalıyor
Cenazesi kağnı ile geliyor
Bana diyorlar da bu kadar yanma
Ateş düştü ciğerlerim yanıyor

Kırşehir’le şu Rışvan’ın arası
Arasına boz dumanlar durası
Çağırdım çağırdım sesimi duymaz
Yüreğinde kara oğlumun yarası

Ocağımı yaksın kardeşim Ahmet
Mustafa’m pek küçük çekmesin zahmet
Alnıma yazılmış tecellim böyle
Şu kanlı çorakta ölmekmiş kısmet

Kazmayı vurunca ağrıdı başım
Dün gece gördüğüm karalı düşüm
Şu yalan dünyadan murat almadım
Kıyma Kadir Mevlam daha genç yaşım

Arkadaşım Dede kürek elinde
Yarelenmiş bacağında belinde
Yazın destanımı duysun ahbaplar
Benim gibi var mı eller içinde
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI