Türkü Sözü

Gümrü’den yürüdü şapkalı kazak
Kars içinde eser bir acı sazak
Kaptan Paşa diyer devranı bozak

Gel beri gel beri bizim Osmanlı
Kavga koptu Kars’ın başı dumanlı

Yaktı gülşen yurdu zalim saldadı
Loris’de zulmedip verdi berbadı
Ardahan kan ağlar gözler imdadı

Gel beri gel beri bizim Osmanlı
Kavga koptu Kars’ın başı dumanlı

Mihrali Paşa’da çok mertlik etti
Mansur’un evini yıktı dağıttı
Hacı Veli’nin de toyunu tuttu

Gel beri gel beri bizim Osmanlı
Kavga koptu Kars’ın başı dumanlı

Muhtar Paşa aldı gazi şanını
Çevirdi Moskoflar çevre yanını
Yahnılar koparttı Nuh Tufanını

Gel beri gel beri bizim Osmanlı
Kavga koptu Kars’ın başı dumanlı
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI