Türkü Sözü

Çırpınır al ata biner
Vurur al ata özengi
Mahpus damlarında yatar
Solmuş gülgülü bezengi

Yekin nazlı kardeş yekin
Esbabı dalına dakın
Dağlar hep hükümet olmuş
Tebdil donlarıla geçin

Ünlü Mehmed Ağam ünlü
Düşmanına deve kinli
Kızlar bir kardaş yitirmiş
Al çekmenli mavi donlu

Sabahın erinde göçer
Yolların çiçeği açar
Daha beter ol kardaşım
Beylerin bacısı kaçar

Kadanı alıyım Elif
Ekinler de seçmiş kılıf
Yas mı çeker düşman kızı
Küçük gelin dökmüş zülüf

Kadanı alım Emine
Cevabı yetir hemine
Anam oğlu Mehmed Ali
Atmışlar mahpus damına

Ahmet Şükrü Esen Ahmet Şükrü Esen – Anadolu Ağıtları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No: 239, Edebiyat Dizisi: 59, Tisa Matbaası, 1982 – Ankara, s.119. 
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI