Türkü Sözü

Yaz gelir şenlenir pınar başları
Deresinde parlar çakıl taşları
Cıvıl cıvıl öter tarla kuşları
Köyümün ne sağlam havası vardır

Kırlarda oynaşır koyun kuzular
Aklıma düştükçe içim sızılar
Deli gönül o günleri arzular
Köyümün ne derdi ne yası vardır

Yaz gelir açılır bütün çiçekler
Yorgun anne yavrusunu kucaklar
Aleme devadır eller ocaklar
Köyümün her derde devası vardir

Şükür olsun mevlaya yaratmış güzel
Soğuk su pınarlar yapılmış güzel
Bu köyün meyvası agacı güzel
Her agaçta bir kuş yuvası vardır

Doguşunda iğdiş dağı yaylası
Batışında büyük küçük tarlası
Burada yetişir mahsulün hası
Sofrası serili ağası vardır

Arı peteği güzeldir balı
Şirin evlerine sermişler halı
Ne istersen bulun iyidir hali
Köyümde her şeyin alası vardır

Mahmut’un da olsa dikili taşı
Acep kurtulur mu çileli başı
Kalmasa bu köyde eşi yoldaşı
Ne bir tenceresi tavası vardır
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI