Türkü Sözü

Kız kına yakmaya geldik yakmaya
Yüzüğün takmaya geldik takmaya

Sabah seni göçürürler yurdundan
Anan baban deli olur derdinden

Düvürlerim geldi kondu tarlaya
Kılıçları yaldız gibi parlaya

Ağla kızım ağla bugün günündür
Sağ yanından tutan ağa kaynındır

Altın tas içinde kınam ezerler
Ak gerdana inci mercan düzerler

Dola dola büyük eve doldular
Büyük evin küçük kızın aldılar

Ağla kızım ağla metin olasın
Yüksektir soyları huyun olasın

Atladı geçti eşiği eşiği
Sofrada kaldı kaşığı kaşığı

Tuzun küleğini tuzsuz koyan kız
Anayı babayı ıssız koyan kız

Çamura taş atma batar da gider
Irağa kız verme iter de gider

Ağır yayığını yaydığım ana
Yaldız tereğini dizdiğim ana

Ağla kızım ağla bugün günündür
Sağ yanından tutan ağa kaynındır

Recep Uçar Erzincan Kına havası. Mustafa Uçar tarafından derlenmiştir. 
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI