Türkü Sözü

Kara koyun kuzuludur
Dizlerim sızılıdır
Bekletmeyin a efendim
Arkadaşım açgözlüdür

Sürme camlar sürüliyor
Çil paralar saçıliyor
Arkadaşım keldir başı
Hiç durmayıp kaşıniyor

İşte geldim koşa koşa
Ayağımı vurdum taşa
Ay efendim a sultanım
Dünyalar durdukça yaşa

İze geldim size geldim
İnci mercan dize geldim
Ay efendim a sultanım
Arzuladım size geldim

Şekerim var ezilecek
Dülbendlerden s[ü]zülecek
Bekletmeyin a efendim
Çok yerim var gezilecek
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI