Türkü Sözü

İlk akşamdan doğdu bir sarı yıldız
Üç gün gılıç çaldı geceli gündüz
Yazılı defterde on iki bin gız
Güzelleri esirge Ahışka’nın

Ahışka’nın ardıcığı dağ ıdı
Babam paşa gardaşım bey idi
Böyl’olmadan bize ölüm yeğ idi
Güzelleri esirge(sin) Ahışka’nın

Adımı sorarsan da benli Emine
Altın burma dakınırdım goluma
Yolumuz oğradı da ganlı zalıme
Padişahdan imdad ister bu gızlar
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI