Türkü Sözü

Görünmez dideme dünya vü ukba
Bana zatın müyesser eyle Mevla
Gerekmez masiva hergiz serapa
Bana zatın müyesser eyle Mevla

Kimi bağ u kimi bostanı ister
Kimisi kul kimi sultanı ister
Kimi huri kimi gılmanı ister
Bana zatın müyesser eyle Mevla

Gelip semt-i muhabeten vefalar
Aradan ref’ola cümle cefalar
Erip zatın nesiminden safalar
Bana zatın müyesser eyle Mevla

Kimi ef’ale himmet eylemiştir
Kimisi de sıfatı gözlemiştir
Çü her biri bir izi izlemiştir
Bana zatın müyesser eyle Mevla

Bir ismin batın u birisi zahir
Vücuda geldi senden bu mezahir
Derun-ı Hakkı irşad eyle ahir
Bana zatın müyesser eyle Mevla
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI