Türkü Sözü

Galk gidelim Belgamıya
Oturup durana sohbet yaramaz
Yiğidin bir başı gezginci gerek
Çok gezmeyince adam olamaz

Ben yiğidi bilirim gurt gibi bakar
Hasmını görünce ayağa galkar
Çeker martinini meydana çıkar
Arkadaş başında uygun olmalı

Aslı fakır olanın yası çekilmez
Hozan tarlalara sümbül ekilmez
Aslı yabancıynan yola gidilmez
İçinde sıdgınan yanan olmalı

Yiğidim der ki o bazı kötü
İyi olmaz yiğidin densizi satı
Gayet düzgün ister silahı atı
Arkadaş başında uygun olmalı

Osman Taş Çiçekdağı Yiğit türküsü. Kırşehir, Çiçekdağı'ya aittir. Folklor ve Türkülerimiz – Mehmet Özbek, Ötüken Neşriyat A.Ş. Basımevi, Yayın Numarası: 91, Kültür Serisi: 7, 1975 (İkinci Basım), sayfa 562
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI