Türkü Sözü

Ezelden aşk oduna yana geldim
Anınçün ta ebed mestane geldim

Eğer nüş etmez isen sen bu meyden
Deme zahid ki ben insana geldim

İçe bir cür’a ger rahip bu meyden
Koyup küfrü diye imana geldim

Olan meyhane-i vahdette mey-nüş
Çağırır küfr ile imana geldim

Saray-ı vahdet olmuşken makamın
Bu kesret alemin seyrana geldim

Bu dehr içre görüp etme taaccüp
Çü gizli genç idim virane geldim

Var idi ilm-i ayne kabiliyyet
Görüben kendimi imana geldim

Çü birdir Sünbüli maruf-u arif
Edip dava deme irfana geldim
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI