Türkü Sözü

Dön beri dön beri de yüzün göreyim
Yüzün görenlere kurban olayım

Gel gülüm gel di gel gel
Gel şirin gel ha gel gel
Di gel di gel adına kurban
Di gel di gel sanına kurban
Di gel di gel gaday belay vay

Evlerinin önü de paşa makamı
Çıkmaz kalem ile yazdım vefamı

Gel gülüm gel di gel gel
Gel şirin gel ha gel gel
Di gel di gel adına kurban
Di gel di gel sanına kurban
Di gel di gel gaday belay vay

Bir emanetim var sana vereyim
Giden yar eğlene belki gelmeye

Gel gülüm gel di gel gel
Gel şirin gel ha gel gel
Di gel di gel adına kurban
Di gel di gel sanına kurban
Di gel di gel gaday belay vay

***

Mehmet Özbek, "Folklor ve Türkülerimiz" adlı
kitabında türküyü şu şekilde aktarmaktadır
(Yayın No.91, s.119)

Dön beri dön beri de yüzün göreyim
Yüzün görenlere kurban olayım
Bir emanetim var sana vereyim
Gidem yar eğlenem belki gelmeyem

Gel gülüm gel di gel gel
Gel şirin gel ha gel gel
Di gel di gel adına kurban
Di gel di gel sanına hayran
Di gel di gel kadan ben alım

Evlerinin önü de paşa makamı
Çıkmaz kalem ile yazdım vefamı
Ben sürmedim eller sürsün sefamı
Gidem yar eğlenem belki gelmeyem

Gel gülüm gel di gel gel
Gel şirin gel ha gel gel
Di gel di gel adına kurban
Di gel di gel sanına hayran
Di gel di gel kadan ben alım

Bakır Yurtsever Urfa Evlerinin Önü – Cahit Öztelli, s.200. Muzaffer Sarısözen tarafından derlenmiştir. Rept. No: 473. 
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI