Türkü Sözü

Her sabah her sabah yüzüm üstüne
Doğar nazlı nazlı İmam Hüseyin
On iki ayların her sabahında
Doğar nazlı nazlı İmam Hüseyin

Fatma Ana gelir divana bile
Fatma Ana saçların yola yola
Ağlayan gözlerin yaşını sile
Doğar nazlı nazlı İmam Hüseyin

Kağıdımı anama da gönderin
Arş yüzünde Cebrail’e indirin
Kafirleri cehenneme gönderin
Doğar nazlı nazlı İmam Hüseyin

Bir kalem var yazı tutmaz elimden
Okumuşam dört kitabın dilinden
Muhammed’in sancağının dibinden
Doğar nazlı nazlı İmam Hüseyin

Pir Sultan Abdal’ım gördük nurunuz
Elimizden harcettik külli varımız
Muaviye neslini Mülcem Oğlu’nu
Sürendir dergahtan İmam Hüseyin
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI