Türkü Sözü

Cihan gussasına dalsa bir adam
Anın ekli şurbu maraz kan olur
Özün bilmez fark eylemez cihan
Yolları başına bir zindan olur

Gözü görmez gideceği tariki
Ol bilmez şeriat-ı hakiki
Azraildir ol kimsenin refiki
Belki imanında bir güman olur

Aman Allah bu amelde kalırsam
Varacağım nar-ı cahim bilirsem
Kış gününde soğuk yolda kalırsam
Beklerim ol sabah ne zaman olur

Revai dünyadan elini yursan
Cihanın şirkini geriye korsan
Eğer ibadette kavi olursan
Ümmü’l-Kur’an sana tercüman olur
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI