Türkü Sözü

Yerden ayağını guş kimi üzer
Yay kimi dartılır oh kimi süzer
Gezen avcıların bağrını ezer
Baş alıf gedersen hayana ceyran

Evelden meylinin salıf çöllere
Baş alıf düşüfsen tozdu yollara
Senin şöhret şanın dilden dillere
Şöhretin yayılır aleme ceyran

Aşıh Şekir eyler ismini beyan
Oyçular düşüfdü peşine yayan
Bir men deyilem ki hüsnüne heyran
Baş alıf gedersen Muğan’a ceyran
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI