Türkü Sözü

Birlik makamından bir güzel gördüm
Leblerinin sükkeri var kandi var
Aşık çok imiş aradım buldum
Nice bencileyin derdimendi var

Cemali geliyor hayalde düşte
Canım asümanda kandilde arşta
Uzakta yakında yeminde pişte
Her nereye baksam Ali’m kendi var

Gah bahçeye girer gülden görünür
Gah mana söylenir dilden görünür
Gah gönül evinde sultan görünür
Aşıklarına türlü türlü fendi var

Şükür olsun bu sevdaya ulaştık
Muhammed Ali’nin cem’ine düştük
Muhabbet ağına girdik dolaştık
Şimdi boynumuzda aşk kemendi var

Pir Sultan’ım sever böyle güzeli
Bu cümle cihanım yekta güheri
Kahrın lütfün çeker isen gel beri
Sevdiğimin ne misli menendi var
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI