Türkü Sözü

Ben bu sermestliği ey dil-i dana
Elestü bezminde hitaptan aldım
Kalb ile tasdiki dille ikrarı
Levh üzre yazılan kitaptan aldım

Fena-fillah olup buldum bekayı
Ol makamda giydim tac ü abayı
Himmet-i mürşidi lutf-ı Huda’yı
Gönülde keşfolan hicaptan aldım

Emrah ne eylesin bu hayalatı
Kendinde bulmuştur cevher-i zatı
Makam-ı tevhidi nefy ü isbatı
Mürşidin verdiği cevaptan aldım
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI