Türkü Sözü

Bayram geldi benim yarim gaçıyor
Argadaşlar gelmiş helallaşıyor
Bana ne diyonuz gonu gomşular
Gideceğim askerliğim geçiyor

Soğuk sular gibi çağlayıp akma
Yeşil çimen gibi gabarıp galkma
Ne dedim nazlı yar gusura galma
Yangın yarın gusuruna galınmaz

***

Mustafa Özgül, Salih Turhan ve Kubilay
Dökmetaş'ın hazırladığı Notalarıyla Uzun
Havalarımız adlı kitapta eser şu şekilde
aktarılmaktadır (Ankara 1996, s.111)
(Cafer Kaya derleyen bilgisiyle)

Bayram geldi benim yarim kaçıyor
Arkadaşlar gelmiş helallaşıyor
Bana ne diyonuz konu komşular
Gideceğim askerliğim geçiyor

Coşkun sular gibi çağlayıp akma
Yeşil çimen gibi kabarıp kalkma
Ne dedim de nazlı yar kusura bakma
Yar da yarin kusuruna bakar mı

Cafer Kaya Çorum Bozlak. Folklor ve Türkülerimiz – Mehmet Özbek, Ötüken Neşriyat A.Ş. Basımevi, Yayın Numarası: 91, Kültür Serisi: 7, 1975 (İkinci Basım), sayfa 120. 
  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI