BİYOGRAFİSİ

Orhan Bahçıvan

1952 yılında Göle’nin Hoşdülbend köyünde doğdu.
Asıl adı Halis Kızılateş’tir. İlköğrenimini köyünde,
ortaöğrenimini Ankara’da, yükseköğrenimini Diyarbakır’da tamamladı.

Şiir ve edebiyata küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Yörenin bilinen
şairlerinden Ferman Baba’nın (1922-1996) oğlu olmasının bu
anlamda önemli bir etkisi bulunmaktadır. Kuzeydoğu Anadolu aşıklık
geleneği ve halk edebiyatını küçük yaşlardan itibaren öğrenmesi, sonraki
yıllarda, özellikle edebiyat öğrenimi sırasında daha da pekişti.

Orhan Bahçıvan yaklaşık 5 yıl resmi bir kurumda memurluk
yaptıktan sonra, Türkiye dışında yaşamaya başladı.

Edebiyatın tüm yanlarıyla ilgilenen Bahçıvan’ın şiir, yazı ve
incelemeleri birçok gazete ve dergide aktarıldı.

Orhan Bahçıvan’ın Kuzeydoğu Anadolu aşıklık geleneği temelinde
ayrıntılı araştırmaları bulunmaktadır.

Orhan Bahçıvan’ın şiirlerinin bir bölümü »Şiiristan Merhaba«,
(1989) ve »Acılar da Üşür«, (2002) adlarıyla, ayrıca Bekir
Karadeniz’le birlikte hazırladığı

»Doğulu Halk Şairleri«
(2010) adlı araştırması yayımlandı.

Gibi

Enginlere baka baka yoruldun
Laçin kayaların yücesi gibi
Belkıs oldun neçe tahta kuruldun
Tütersin Nemrut’un bacası gibi

Gel güvenme servetine varına
Takılırsın sen feleğin toruna
İşgal düşer senin burcu barına
Dağılırsın sözün hecesi gibi

Kargış eylemedim sana ben haşa
Ah çekersem dağlar düşer ataşa
İsterim ki senle verem baş başa
Zemherinin uzun gecesi gibi

Yazık Bahçıvan’a zeval eyleme
Kavlimizi yad ellere söyleme
Çıkıp elin yaylasını yaylama
Savrulma gönlümde nicesi gibi

Zalim

Bu sabah kalmışım bühtan içinde
Gelip de sormadın halımı zalim
Aşkın tufanına göksümü gerdim
El verip tutmadın dalımı zalim

Can hışmıyla cananına kıymasın
Bu derdimi dilden dile yaymasın
Beni tutup başka biri saymasın
Haramiler aldı balımı zalim

Bahçıvan’ın bahçasını bar çeker
Ayva çeker elma çeker nar çeker
İki gözüm yol üstünde yar çeker
Kimseler bilmiyor malımı zalim

SANATÇININ RESMİ

REKLAM