BİYOGRAFİSİ

Çoruh (Artvin) vilayetinin Yusufeli kazasına bağlı Zor köyünde 1885 senesinde doğmuştur. Asıl adı Ali’dir.

Medrese tahsili görmüş olan Huzuri saz çalmakla beraber, aruzla da şiirler yazıp söylüyor. Hece vezniyle yazdığı şiirlerde de, Zihni ve Emrah gibi, Şark kültürünün izlerini gösterir. Bununla beraber, hususiyle taşlamalarında halk zevkinin ve hiciv kabiliyetinin belirdiğini görürüz. Muhtelif memurluklarda bulunmuş, köy imamlığı yapmış olan Huzuri, eski derviş aşıklar gibi rint ve kalender bir hayat sürmekten, fırsat buldukça diyar diyar gezmekten zevk alırdı.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM