BİYOGRAFİSİ

Aşık Yoramoğlu

 
1955 yılında
Şavşat’ın Tibet (şimdiki adı Cevizli) köyünde doğdu. Asıl adı Ahmet Yaran’dır.
İlkokulu köyünde, ortaokulu Şavşat’ta, liseyi Kars’ta, yüksekokulu
İstanbul’da tamamladı.

Aşıklık geleneğini ve halk şiirini küçük yaşlardan itibaren öğrendi. 14
yaşında gördüğü bir rüyada bade içtikten sonra şiir yazmaya ve bağlama
çalmaya başladı. Rüyasında kendisine bade sunan 3 pir, Yoramoğlu
soyundan geldiğinden dolayı bu adı mahlas olarak kullanması gerektiğini
belirtti.

Özellikle köylerine gelip giden aşıkları dinleyerek ve zaman zaman onların
da yardımlarını görerek geleneğe ilişkin bilgisini pekiştirdi. Ayrıca
babasının dayısı Derviş İlyas’ın da Aşık Yoramoğlu’nun
gelişmesinde etkisi oldu.

Hemen her konuyu işleyen Aşık Yoramoğlu’nun şiirleri değişik gazete,
dergi ve araştırmalarda aktarıldı.

Artvin’de çeşitli ortaöğrenim kurumlarında öğretmenlik ve yöneticilik yapan
Yoramoğlu, tanışıp dostluk kurduğu aşıklarla deyişmelerde bulundu.
Ayrıca birçok radyo ve televizyon programına katılan Yoramoğlu, bir
dönem de kendisi bir radyoda program hazırlayarak sundu.

Aşık Yoramoğlu, şiirlerinin bir bölümünü »Gönülden Gelenler«
(1994) adlı kitapta topladı.
 

 
Diye Diye

Aşkın ateşiyle yanan bir aşık
Ömrünü geçirir su diye diye
Seherde uyuyup yatmaz bir aşık
Çağırır mevlaya hu diye diye

Aşık aşk atına bindim bağırır
Bülbül oldum güle kondum bağırır
Aşık olan hergün yandım bağırır
İşte benim halim bu diye diye

Yoramoğlu hakka etmiş gümanı
Sevda yollarında bitmiş amanı
Figan yollarında ömrün zamanı
Onun‘çün dövünür tu diye diye
 

 
Gurbet Elde

Gözyaşımı derya gibi
Döküyorum gurbet elde
Dicle Fırat Nil misali
Akıyorum gurbet elde

Kimler bakar garip yüze
Mevlam böyle yazmış bize
Bu bağrımı ateş köze
Yakıyorum gurbet elde

Aşıkların sızlar bağrı
Vardır sinesinde ağrı
Bu boynumu dosta doğru
Büküyorum gurbet elde

Yoramoğlu işte böyle
Arzusunu döker dile
Haber gelir diye yele
Bakıyorum gurbet elde
  

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM