Aşık Yaralı

BİYOGRAFİSİ

 
 
Aşık Yaralı

 
1925 yılında
Ardanuç’un Sagara (şimdiki adı Sakarya) köyünde doğdu. Asıl adı Halit
Karakuş’tur. İlkokulu Ķlarcet (şimdiki adı Bereket) köyünde okudu.

Küçük yaşlarda aşıklık geleneğine ve şiire ilgi duymaya başladı. Kuzeydoğu
Anadolu ve özellikle kendi yöresinin usta aşıklarından etkilenerek şiire
yöneldi. Köylerine gelip giden aşıklar aracılığıyla ve yöredeki öteki
aşıklarla görüşerek bilgisini pekiştirdi.

Şiirleri çeşitli araştırmalarda aktarılan ve yörede bazı şenliklere de
katılan Aşık Yaralı bir devlet dairesinden 1983 yılında emekli oldu.
 

 
Var mıdır

Coşa gelir sular gibi çağlarsın
Nedir bu hallerin zorun var mıdır
Şiirler yazarsın bağrın dağlarsın
İçinde ateşin korun var mıdır

Şiirin düzenli hem de yerinde
Belli ki bir eser vardır serinde
Acep derdin mi var saklı derinde
Sevdiğin bir sima yarin var mıdır

Bana doğru söyle yalan olmasın
Sırrı aramızda kimse bilmesin
Bağında açılan gülün solmasın
Bahçende bülbülün harın var mıdır

Yaralı’yım dostum sana elveda
Sakın sözlerimi sen atma yada
Altmış yıl yaşadın yalan dünyada
Söyle ki bir gram karın var mıdır
 

 

Yayla Güzeli

İki güzel gördüm yayla yolunda
Ferace başında yayla güzeli
Aheste giderler kendi halinde
On on beş yaşında yayla güzeli

Sordum yanındaki dedi anamdır
Dedim şaşort mudur dedi tamamdır
Dedim ki çok yahşi dedi yamandır
Hilal var kaşında yayla güzeli

Yaralı’yım duman çıkar serimden
Bir ah çeksem dağlar oynar yerinden
Bir su ver içeyim güzel küründen
Şu dağlar başında yayla güzeli
 

 

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM