AKTUEL

Zinhar Vermegil Gönül

Zinhar vermegil gönül dünya payına bir gün Dünyaya gönül veren düşe tayına bir gün Gör ahi niceleri topraklar koçmuş yatar Bizi de onlar gibi ala koyuna bir gün Şol kuşun ki yuvası doğan katında ola O ondan kaçınsa da gide yayına bir gün Miskin biçare Yunus gördüm bildim demegil Tut erenler eteğin düşgil suyuna bir […]

devam oku

Zinhar Gönül Evinde

Zinhar gönül evinde tutma yavuz endişe Ber’ki’yçün kuyu kazan akıbet kendi düşe Kendine yaramazı berikine sanan o Adı müslüman onun kendi benzer keşişe Komadığın aradan nesneyi götürmegil Komadığın götürmek budura yatlu pişe Yarın Hak didarını görmeyiser üç kişi Biri digci bir kovcu biri gammazdır peşe Yunus’tan bir nasihat tutan yavuz olmaya Bil ki iyi söz […]

devam oku

Yürü Ey Bivefa Dünya

Vücudün çünkü fanidir Yürü ey bivefa dünya Fena yokluk nişanıdır Yürü ey bivefa dünya Donanıp düzülüp geldin Bu halkın yüzüne güldün Gör akıbet neler kıldın Yürü ey bivefa dünya Kani atam kani anam Bu dert ile nice yanam Sözüne nice inanam Yürü ey bivefa dünya Harir donları soyarlar Nazik tenleri yuyarlar İletip toprağa koyarlar Yürü […]

devam oku

YENİ EKLENEN TÜRKÜ SÖZLERİ